Udržitelnost

Společnost Ehrmann SE si je jako tradiční středně velký rodinný podnik vědoma své společenské a ekologické odpovědnosti. Sladění hospodářství, životního prostředí a cílů společnosti ve prospěch budoucích generací je pro nás důležitým požadavkem. Různými udržitelnými ekonomickými a ekologickými opatřeními a prostřednictvím nadace ANTON & PETRA EHRMANN STIFTUNG přispívá společnost Ehrmann k tomuto cíli.

Ekonomická udržitelnost

Jako pro středně velkou rodinnou firmu je pro nás udržitelné hospodaření samozřejmostí již po několik generací. Díky němu je zajištěn obchodní úspěch i do budoucna. Dlouhodobé zajišťování a rozšiřování vybudovaných hodnot je mimo jiné vidět také na politice vlastníků, díky níž jsou výnosy ukládány do potřebných investic.

Další základní kámen pro udržitelný ekonomický úspěch tvoří dceřiné společnosti obchodní skupiny Ehrmann a získávání nových trhů v zahraničí s devizou „růstu a přiměřené diverzifikace“.

Ekologická udržitelnost

Společnost Ehrmann již více než 100 let mění hodnotné přírodní suroviny ve zdravé a chutné produkty.

Silný vztah k přírodě a vazba k Bavorsku tvoří důležité části historie podniku a podnikatelského úspěchu. Představuje základ naší ekologické odpovědnosti, kterou dodržujeme pomocí nejrůznějších projektů a iniciativ.

Pro získání dalších informací o ochraně přírody, o hnědém skotu, energetice a životním prostředí klikněte zde.

Nadace ANTON & PETRA EHRMANN STIFTUNG

„K životní spokojenosti patří také rozdávání!“ Tato zásada Antona Ehrmanna vyjadřuje jeho motivaci pro založení nadace ANTON & PETRA EHRMANN-STIFTUNG v roce 2006. Tato  nadace je určena pro podporu budoucí životaschopnosti naší společnosti a jejím cílem je podpora kulturních a obecně užitečných projektů, naplnění myšlenky a základní hodnoty sociální odpovědnosti.

Anton Ehrmann chtěl touto cestou předat většinu svých zkušeností příštím generacím a současně převzít sociální odpovědnost. Nejvyšší prioritou je proto realizace inovativních nápadů a vědeckého výzkumu, udržení a zlepšování kvality života a podpora kulturních projektů.