Ochrana osobních údajů

Společnost Ehrmann k tématu ochrany osobních údajů
Je pro nás velmi důležité, abychom chránili Vaše osobní údaje jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Proto při našich internetových aktivitách striktně dodržujeme zákony týkající se ochrany osobních údajů a zabezpečení dat. Které informace se případně ukládají a jak s nimi nakládáme, uvádíme zde:

Právní základ
Následující ustanovení o ochraně osobních údajů vás budou informovat o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů. Osobní údaje jsou informace, které jsou, resp. mohou být, přímo či nepřímo přiřazeny k vaší osobě. Jako právní základ pro ochranu osobních údajů slouží v první řadě Nařízení Evropského parlamentu a český zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Přístupové údaje bez vazby na konkrétní osobu
Osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osob.
Pro zlepšování našich webových stránek zjišťujeme a ukládáme určité přístupové údaje bez vazby na konkrétní osobu. Pokud si vyžádáte soubor z našich webových stránek, standardně budou zjištěny a uloženy přístupové údaje.

Tento datový záznam mimo jiné obsahuje:

  • stránku, ze které byla požadována naše webová stránka nebo soubor,
  • název souboru a dobu zobrazení,
  • datum a čas požadavku,
  • přenesený objem dat,
  • stav přístupu (tzn. zda byl soubor přenesen nebo případně nebyl nalezen apod.),
    počet návštěv,
  • Adresa IP,
  • popis typu a verze použitého internetového prohlížeče,
  • instalovaný operační systém a nastavené rozlišení.

Tyto údaje jsou vyhodnocovány pro interní statistické účely a také pro technickou administraci internetových stránek, poskytování třetím stranám neprovádíme, ani částečné. Tyto anonymní údaje se ukládají odděleně od osobních údajů a v žádném případě nejsou spojovány s Vašimi osobními údaji, takže ani zpětně není možné vazbu na konkrétní osobu provést.

Osobní údaje
Osobní údaje zjišťujeme, pouze pokud nám je osobně oznámíte. V rámci registrace, poptávky, ankety apod. se zjišťují zejména tyto osobní údaje: oslovení, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Při přihlášení k odběru našeho informačního bulletinu se zjišťují tyto osobní údaje: Vaše jméno a Vaše e-mailová adresa.

Vámi poskytnuté osobní údaje (oslovení, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) ukládáme v souladu se zákonem a v souladu s požadavky německého spolkového zákona na ochranu osobních údajů a zákona o telekomunikacích. Samozřejmě s Vašimi údaji budeme nakládat jako s důvěrnými informacemi a nebudeme je prodávat třetím stranám ani je jinak obchodně využívat.

Využití osobních údajů
Vaše osobní údaje použijeme bez Vašeho zvláštního souhlasu pouze k vyřízení Vašeho požadavku, realizaci objednávky apod. Pro dodání zboží však musíme poskytnout Vaši adresu naší doručovací službě. Poskytovatelé doručovacích služeb jsou povinni s Vašimi údaji nakládat důvěrně a výhradně pro účely doručení zásilky. Pro realizaci platby se Vaše údaje o platbě poskytují pověřené bance. Osobní údaje o zákaznících neposkytujeme třetím stranám. Přesto jsme však oprávněni v konkrétních případech poskytnout příslušným úřadům informace o Vašich údajích, pokud budou Vaše údaje vyžádány pro účely splnění zákonných pravomocí (např. z důvodu trestního stíhání).

Bez Vašeho souhlasu nebudeme získané údaje využívat pro účely reklamy, provádění průzkumů trhu nebo mínění.
Při objednávce našeho informačního bulletinu vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Vaše jméno a e-mailovou adresu budeme využívat pro vlastní reklamní účely. Souhlas s uložením a využitím svého jména a e-mailové adresy pro zasílání informačního bulletinu můžete kdykoli zrušit s účinností do budoucnosti zasláním e-mailu na adresu info@ehrmann.de nebo zrušením objednávky informačního bulletinu.

Děti
Upozorňujeme, že děti mladší 16 let nám nesmí poskytnout svoje osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo opatrovníka. Všem rodičům nebo dozoru doporučujeme, aby své děti poučili o bezpečném a odpovědném používání osobních údajů na internetu. V žádném případě nebudeme osobní údaje vědomě získané od dětí ukládat nebo jinak využívat nebo bez souhlasu poskytovat třetím stranám.

Soubory cookie
Tato webová stránka používá soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč ukládá na Vašem počítači. Při opakované návštěvě příslušné stránky umožňují soubory cookie opětovnou identifikaci Vašeho počítače. To má za následek, že např. údaje, které jste již jednou zadali, jsou k dispozici při novém vyplňování objednacího formuláře. Zpravidla používáme soubory cookie, které budou po ukončení prohlížeče vymazány z Vašeho pevného disku (tzv. dočasné soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají na Vašem počítači a zajišťují, že Váš počítač bude při Vaší příští návštěvě stránek znovu identifikován (tzn. permanentní soubory cookie).
Ukládání souborů cookie můžete kdykoli změnit v nastavení svého prohlížeče volbou funkce „blokovat soubory cookie“. Poukazujeme však na to, že v takovém případě nebude zřejmě možné naše webové stránky využívat v plném rozsahu.

Sledování
Na této webové stránce se pomocí technologií společnosti etracker GmbH (www.etracker.com) sbírají a ukládají údaje pro účely marketingu a optimalizace. Z těchto údajů lze pod pseudonymem vytvořit profil uživatele. Údaje získané technologií etracker se bez zvláštního uděleného souhlasu sledované osoby nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nejsou spojovány s osobními údaji nositele pseudonymu. Získávání a ukládání dat můžete kdykoli zakázat s účinností do budoucna.

http://www.etracker.de/privacy?et=lSEho9

Facebook Remarketing/Retargeting
Na našich stránkách jsou integrovány remarketingové tagy sociální sítě společnosti Facebook se sídlem 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Když navštívíte naše webové stránky, vytvoří se pomocí těchto remarketingových tagů přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a facebookovým serverem. Facebook tak získá informaci, že jste s Vaší IP adresou navštívili naši stránku, a může tuto návštěvu přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Takto získané informace můžeme využít pro zobrazení reklamy Facebooku. Upozorňujeme, že jako poskytovatelé stránek nedostáváme žádné informace o obsahu poskytovaných dat a jejich využití společností Facebook. Další informace k tomuto tématu obdržíte v prohlášení Facebooku o ochraně osobních údajů na adrese www.facebook.com/about/privacy/. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše údaje evidovány prostřednictvím služby Custom Audience, můžete Custom Audiences deaktivovat zde.

Pluginy pro sociální sítě
Na webové stránce je plugin sociální sítě Facebook (social plugin) (Facebook Like-Button – tlačítko To se mi líbí). Jedná se o nabídku americké firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Když navštívíte některou webovou stránku, která takový plugin obsahuje, může Váš prohlížeč vytvořit přímé spojení se servery Facebooku a posílat údaje o Vašem chování jako návštěvníka stránky na servery Facebooku (např. i v případě, že nekliknete na tlačítko To se mi líbí). Pokud jste přihlášeni u poskytovatele sociálních médií Facebooku, může Facebook přiřadit Vaši návštěvu k Vašemu facebookovému účtu. Společnost Ehrmann nemá žádný vliv na druh a rozsah získaných a předaných údajů. Další informace na ochranu Vašeho soukromí najdete na webové stránce sociální sítě Facebook www.facebook.com/policy.php.

Služba Google Analytics
Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu pro analýzu webu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují provádět analýzu používání webové stránky návštěvníky. Informace o Vašem užívání této webové stránky, které Google Analytics získá díky souborům cookies, jsou zpravidla předávány na některý server společnosti Google ve Spojených státech amerických a tam se ukládají. Při aktivaci anonymizace IP na této internetové stránce však bude Google Vaši IP adresu v členských zemích Evropské unie nebo ostatních smluvních zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím předáním krátit. Pouze ve výjimečných případech bude předána na server společnosti Google v USA celá IP adresa a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google využívat tyto informace k tomu, aby vyhodnotila Vaše využívání této webové stránky, sestavila reporty o aktivitách webové stránky a poskytovala provozovateli webové stránky další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. IP adresu, kterou poskytne váš prohlížeč v rámci Google Analytics, nespojí Google s jinými údaji. Ukládání cookies Google zabráníte příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že pak případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je dostupný pod tímto odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), můžete kromě toho zabránit shromažďování údajů vytvořených pomocí souboru cookie a vztahujících se k Vašemu používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) i zpracování těchto údajů společností Google. Sběru údajů v rámci Google Analytics můžete zabránit tak, že kliknete na níže uvedený odkaz. Pro cookies se používá systém opt out, který brání budoucímu sběru Vašich údajů při navštívení této webové stránky: Google Analytics deaktivovat. Podrobnější informace o podmínkách užívání a ochraně osobních údajů najdete pod odkazem www.google.com/analytics/terms/de.html, popř. www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme Vás na to, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby byl zajištěn anonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP masking).

Bezpečnost
Společnost Ehrmann zajišťuje bezpečnost Vašich osobních údajů. Vaše údaje pečlivě chráníme před ztrátou, paděláním, manipulací, poškozením a přístupem nebo zveřejněním bez oprávnění.

Práva
Máte právo bezplatně si vyžádat informace o osobních údajích k vaší osobě, které jsou uloženy u společnosti Ehmann.
Navíc máte při splnění zákonných předpokladů právo na opravu, výmaz  a omezení zpracování  vašich osobních údajů.
Pokud se zpracování údajů zakládá na čl. 6 odst. 1 e) nebo f) GDPR, náleží vám podle čl. 21 GDPR právo vznést námitku. Jestliže vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, nebude toto zpracování napříště prováděno, pokud odpovědná osoba neprokáže závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad zájmem subjektu údajů.
Jestliže jste sami poskytli zpracovaná data, náleží vám právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
Pokud se zpracování údajů zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) GDPR, můžete souhlas kdykoliv s účinností do budoucna odvolat, aniž by tím byla dotčenost oprávněnost dosavadního zpracování.
Máte přitom právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 


Na Vaši žádost Vám kdykoli poskytneme úplnou a bezplatnou informaci o údajích uložených o Vaší osobě nebo firmě, provedeme jejich opravu, zablokování nebo vymazání. Rádi odpovíme na Vaše dotazy o získávání, ukládání a používání Vašich údajů. Obraťte se prosím na:

Inspektor ochrany osobních údajů pan Peter Weigel
EHRMANN AG
OBERSCHÖNEGG IM ALLGÄU
A.-Ehrmann-Straße 2
87770 Oberschönegg
Telefon: +49 8333 301-0
Fax: +49 8333 301-310
E-mail: dataprotection(at)ehrmann.com

Stav: Květen 2018