Ochrana osobních údajů

Společnost Ehrmann k tématu ochrany osobních údajů
Je pro nás velmi důležité, abychom chránili Vaše osobní údaje jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Proto při našich internetových aktivitách striktně dodržujeme zákony týkající se ochrany osobních údajů a zabezpečení dat. Které informace se případně ukládají a jak s nimi nakládáme, uvádíme zde:

Přístupové údaje bez vazby na konkrétní osobu
Pro zlepšování našich webových stránek zjišťujeme a ukládáme určité přístupové údaje bez vazby na konkrétní osobu. Pokud si vyžádáte soubor z našich webových stránek, standardně budou zjištěny a uloženy přístupové údaje.

Tento datový záznam mimo jiné obsahuje:

  • stránku, ze které byla požadována naše webová stránka nebo soubor,
  • název souboru a dobu zobrazení,
  • datum a čas požadavku,
  • přenesený objem dat,
  • stav přístupu (tzn. zda byl soubor přenesen nebo případně nebyl nalezen apod.),
    počet návštěv,
  • popis typu a verze použitého internetového prohlížeče,
  • instalovaný operační systém a nastavené rozlišení.

Tyto údaje jsou vyhodnocovány pro interní statistické účely a také pro technickou administraci internetových stránek, poskytování třetím stranám neprovádíme, ani částečné. Tyto anonymní údaje se ukládají odděleně od osobních údajů a v žádném případě nejsou spojovány s Vašimi osobními údaji, takže ani zpětně není možné vazbu na konkrétní osobu provést.

Osobní údaje
Osobní údaje zjišťujeme, pouze pokud nám je osobně oznámíte. V rámci registrace, poptávky, ankety apod. se zjišťují zejména tyto osobní údaje: oslovení, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Při přihlášení k odběru našeho informačního bulletinu se zjišťují tyto osobní údaje: Vaše jméno a Vaše e-mailová adresa.

Vámi poskytnuté osobní údaje (oslovení, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) ukládáme v souladu se zákonem a v souladu s požadavky německého spolkového zákona na ochranu osobních údajů a zákona o telekomunikacích. Samozřejmě s Vašimi údaji budeme nakládat jako s důvěrnými informacemi a nebudeme je prodávat třetím stranám ani je jinak obchodně využívat.

Využití osobních údajů
Vaše osobní údaje použijeme bez Vašeho zvláštního souhlasu pouze k vyřízení Vašeho požadavku, realizaci objednávky apod. Pro dodání zboží však musíme poskytnout Vaši adresu naší doručovací službě. Poskytovatelé doručovacích služeb jsou povinni s Vašimi údaji nakládat důvěrně a výhradně pro účely doručení zásilky. Pro realizaci platby se Vaše údaje o platbě poskytují pověřené bance. Osobní údaje o zákaznících neposkytujeme třetím stranám. Přesto jsme však oprávněni v konkrétních případech poskytnout příslušným úřadům informace o Vašich údajích, pokud budou Vaše údaje vyžádány pro účely splnění zákonných pravomocí (např. z důvodu trestního stíhání).

Bez Vašeho souhlasu nebudeme získané údaje využívat pro účely reklamy, provádění průzkumů trhu nebo mínění.
Při objednávce našeho informačního bulletinu vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Vaše jméno a e-mailovou adresu budeme využívat pro vlastní reklamní účely. Souhlas s uložením a využitím svého jména a e-mailové adresy pro zasílání informačního bulletinu můžete kdykoli zrušit s účinností do budoucnosti zasláním e-mailu na adresu info@ehrmann.de nebo zrušením objednávky informačního bulletinu.

Děti
Dohlédněte prosím na to, aby nám děti bez souhlasu svých rodičů nebo svého dozoru nezasílaly osobní údaje. Všem rodičům nebo dozoru doporučujeme, aby své děti poučili o bezpečném a odpovědném používání osobních údajů na internetu. V žádném případě nebudeme osobní údaje vědomě získané od dětí ukládat nebo jinak využívat nebo bez souhlasu poskytovat třetím stranám.


Soubory cookie
Tato webová stránka používá soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč ukládá na Vašem počítači. Při opakované návštěvě příslušné stránky umožňují soubory cookie opětovnou identifikaci Vašeho počítače. To má za následek, že např. údaje, které jste již jednou zadali, jsou k dispozici při novém vyplňování objednacího formuláře. Zpravidla používáme soubory cookie, které budou po ukončení prohlížeče vymazány z Vašeho pevného disku (tzv. dočasné soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají na Vašem počítači a zajišťují, že Váš počítač bude při Vaší příští návštěvě stránek znovu identifikován (tzn. permanentní soubory cookie).
Ukládání souborů cookie můžete kdykoli změnit v nastavení svého prohlížeče volbou funkce „blokovat soubory cookie“. Poukazujeme však na to, že v takovém případě nebude zřejmě možné naše webové stránky využívat v plném rozsahu.

Sledování
Na této webové stránce se pomocí technologií společnosti etracker GmbH (www.etracker.com) sbírají a ukládají údaje pro účely marketingu a optimalizace. Z těchto údajů lze pod pseudonymem vytvořit profil uživatele. Údaje získané technologií etracker se bez zvláštního uděleného souhlasu sledované osoby nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nejsou spojovány s osobními údaji nositele pseudonymu. Získávání a ukládání dat můžete kdykoli zakázat s účinností do budoucna.

http://www.etracker.de/privacy?et=lSEho9

Bezpečnost
Společnost Ehrmann zajišťuje bezpečnost Vašich osobních údajů. Vaše údaje pečlivě chráníme před ztrátou, paděláním, manipulací, poškozením a přístupem nebo zveřejněním bez oprávnění.
Informace, oprava, zablokování a vymazání
Kdykoliv si můžete vyžádat bezplatnou informaci o údajích, které máme uložené o Vaší osobě. Popřípadě máte právo na opravu, zablokování nebo vymazání Vašich uložených údajů. Pokud vymazání údajů brání zákonné nebo smluvní archivační povinnosti, Vaše údaje zablokujeme.
Na Vaši žádost Vám kdykoli poskytneme úplnou a bezplatnou informaci o údajích uložených o Vaší osobě nebo firmě, provedeme jejich opravu, zablokování nebo vymazání. Rovněž také rádi odpovíme na všechny Vaše dotazy, týkající se získávání, ukládání a využití Vašich údajů. Pro tento účel nás prosím kontaktujte na adrese:

EHRMANN AG
OBERSCHÖNEGG IM ALLGÄU
Hauptstraße 19
87770 Oberschönegg
Telefon: +49 8333 301-0
Fax: +49 8333 301-310
E-mail: info@ehrmann.de

Stav: Červenec 2014